☎ +48 43 307-00-82

📱+48 536-121-818

✉ dekro@dekro.com.pl

Zastrzeżenia

DEKRO

Zastrzeżenia treści, do strony Dekro

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje są dostarczane przez Dekro Marcin Dudczak i chociaż staramy się, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do witryny lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko.
W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .
Za pośrednictwem tej witryny internetowej można uzyskać łącza do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez Dekro Marcin Dudczak. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.
Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała bez zarzutu. Jednak firma Dekro Marcin Dudczak, nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.