☎ +48 43 307-00-82

📱+48 536-121-818

✉ biuro@dekro.com.pl

Polityka Prywatności

I. RODO

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wprowadzeniem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”, chcielibyśmy poinformować, że od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy:

 1. Administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych, to firma “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak, ul. Sadowa 20, 98-240 Szadkowice Ogrodzim, NIP: 8291747468, REGON: 387576970.

 2. Można skontaktować się z Administratorem drogą e-mailową: biuro@dekro.com.pl lub pocztą tradycyjną: ul. Sadowa 20, 98-240 Szadkowice Ogrodzim.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  RODO, czyli w oparciu o niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej dostawy towarów i usług przez firmę “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, komunikacji i informowania o statusie zamówienia, zapewnienia wszystkich usług świadczonych przez firmę “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak, realizacji wszystkich działań niezbędnych do wykonania umowy, w tym montażu, serwisu, reklamacji itp., zapewnienia obsługi płatniczej, marketingu produktów i usług, obsługi zgłoszeń, organizowania konkursów i działań marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia potencjalnych

  roszczeń z umowy oraz w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz korzystania z usług świadczonych przez firmę “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i korzystanie z usług.

  2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, partnerzy marketingowi, w celu realizacji usług świadczonych przez firmę “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak oraz w celach marketingowych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o własne zasady ochrony danych osobowych.

  3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  6. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej firmy “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak.

  7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem danych.

   1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

   2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub w celu dostosowania polityki prywatności do ewentualnych zmian w działalności firmy “Dekro” Spółka Jawna Anna Piotrowska-Dudczak, Marcin Dudczak. Zaktualizowana wersja oświadczenia będzie udostępniana na stronie internetowej firmy.

   Proszę potwierdzić, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami, akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z opisanymi zasadami.

  Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i potwierdzenie, że zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z opisanymi zasadami. 

  Dziękujemy za potwierdzenie. Na podstawie podanych przez Ciebie danych osobowych będziemy przetwarzać informacje zgodnie z zasadami opisanymi w naszej polityce prywatności. Twoje dane będą używane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych lub żądania dostępu, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem danych.

  Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy, że podejmiemy odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Twoich danych osobowych.

  Pragniemy poinformować, że Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub niezgodnym wykorzystaniem.

  Dodatkowo, chcielibyśmy Cię poinformować o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania informacji na ich temat.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. Usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania.
  4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
  5. Przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy.
  6. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  7. Złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych lub swoich praw, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy dostępni pod podanymi wcześniej danymi kontaktowymi.